Linda's Canadian Adventure

Turn off the lights on February 1

Posted by: Linda | January 31, 2007, 2:08 pm

World’s Lights To Go Out February 1, 2007

Sounds so apocalyptic, doesn’t it? But it’s a project of the Alliance for the Planet, a French consortium of environmental associations. Everyone has to turn out their lights and turn off their electricity for five minutes on February 1st, to give the planet a 5 minute break. Doesn’t the planet deserve it?

People all over the world should turn off their lights and electrical
appliances on the first of February 2007, between 1.55 pm and 2.00 pm in
New York, 18.55 for London, and 19.55 for Paris, Bruxelles, and Italy.
1.55pm in Ottawa, 10.55am on the Pacific Coast of North America. This is
not just about saving 5 minutes worth of electricity; this is about
getting the attention of the media, politicians, and ourselves. Five
minutes of electrical down time for the planet: this does not take
long, and costs nothing, and will show all political leaders that
global warming is an issue that needs to come first and foremost in
political debate.

Why February 1? This is the day when the new UN report on global climate
change will come out in Paris. This event affects us all, involves us
all, and provides an occasion to show how important an issue global
warming is to us. If we all participate, this action can have real media
and political weight.

Alle lichten uit op 1 Februari

Posted by: Linda | 2:04 pm

Op 1 februari doen we ALLE LICHTEN UIT van 19.55 uur tot 20.00 uur (Nederlandse tijd). Laat ons alle lichten doven, zodat de (politieke) besluitvormers beseffen dat er iets mis is.

DRINGEND : actie stop de klimaatsverandering.

Neem op 1 februari 2007 deel aan de grootste mobilisatie van de burgers…

L’Alliance pour la Planète (groepering van milieuverenigingen) doet een oproep tot alle burgers: “gun de planeet 5 minuten rust”.

Iedereen wordt verzocht alle lichten te doven op 1 februari as, van 19u55 tot 20.00u.

Het gaat er niet om enkel die dag gedurende 5 minuten energie te besparen, maar wel om de aandacht van de burgers, de media en tevens de politieke besluitvormers te vestigen op de energieverspilling en op de noodzaak om dringend iets te ondernemen !

Gedurende die 5 minuutjes zal de planeet kunnen uitrusten: dat duurt echt niet lang, het kost niets en geeft jezelf en alle andere wezens op aarde ook RUST. Het zal politici en kandidaten voor de parlementaire verkiezingen van juni 2007 duidelijk maken dat de klimaatverandering een onderwerp is dat weegt in het politieke debat.

En waarom op 1 februari 2007?

Omdat die dag in Parijs het nieuwe rapport van de klimatologische experts van de Verenigde Naties uitkomt. En dat gebeurt ook bij onze buren – wij kunnen dus onmogelijk deze kans laten voorbijgaan en moeten de “schijnwerpers” richten op de dringende aard van deze klimatologische situatie. Als we allen deelnemen zal deze actie werkelijk een mediatieke én politieke invloed hebben, dit enkele maanden vóór de verkiezingen van juni 2007 !

Sustainable Building

Posted by: Linda | January 27, 2007, 5:29 pm

Last week I applied for a volunteer position. Yes, that’s right, sometimes I have to apply to do volunteer work. It was a phone interview with the standard questions and they ‘hired’ me! I’m going to do research for the Lighthouse centre for sustainable building. I’ve never been involved with sustainable building before, but I like to do some research. And it’s a different crowd, different atmosphere, now that I have the change to do all these different things I gladly make use of it.

sign_lighthouse

Last Friday we had an orientation with a group of new volunteers. It seems I’m not the only foreigner, it’s funny, I keep thinking my situation is pretty unique, but it isn’t. The centre is located on Granville Island, but it isn’t an island anymore, it has been asphalted to the mainland. It still is a nice spot in the city, by the water. Lots of creativity bundled together: art galleries, theatres and an indoor market.

granvilleisland

It is very nice to go there and now I ‘have’ to be there every week.

Duurzaam bouwen

Posted by: Linda | 5:21 pm

Vorige week heb ik gesoliciteerd voor een vrijwilligerspositie. Ja, je hoort het goed, soms moet je soliciteren om vrijwilligerswerk te doen. Het was een telefonisch solicitatiegesprek met de standaard vragen en ik ben aangenomen! Ik ga onderzoek doen voor Lighthouse centre for sustainable building. Ik heb me nooit zo met duurzaam bouwen bezig gehouden, maar ik vind het leuk om een onderzoek te doen. En het zijn weer andere mensen, een andere sfeer, nu ik de kans heb om al deze verschillende dingen te doen benut ik dat graag.

sign_lighthouse

Afgelopen vrijdag was er een orientatietraining met een groep nieuwe vrijwilligers. Het blijkt dat ik niet de enige buitenlander ben, grappig is dat, je denkt dat je aardig uniek bent, maar dat is echt niet zo. Het centrum is op Granville Island gevestigd, maar dat is allang geen eiland meer, het is grondig aan het vasteland geasfalteerd. Maar het is nog steeds een leuke plek midden in de stad, aan het water. Heel veel creativiteit samengebundeld: galeries, theaters en een overdekte markt.

granvilleisland

Het is dus erg leuk om daar te vertoeven en nu ‘moet’ ik er iedere week naartoe.

Stanley park

Posted by: Linda | January 25, 2007, 11:23 am

The weather was nice yesterday so we jumped to the opportunity to go for a walk in Stanley Park. People who know the park know that Stanley Park is a big, beautiful park, between the Georgia Straight and downtown Vancouver. Unfortunately it looks a little sad now. On December 15 a big storm caused a lot of damage in the park. Lots of trees snapped like matches or were torn out of the ground with all their roots. I’m not talking about little, young trees, they are big, old trees. A lot of trails are closed for the public because there are branches and fallen trees everywhere.

trees stanley park

tree stanley park

The view from the beach of the park on the Georgia Straight is still very pretty. view from stanley park
There were a lot of big ships in the water.

Stanley park

Posted by: Linda | 11:17 am

Gisteren was het weer eens een beetje zonnig dus hebben we direct van de gelenheid gebruik gemaakt om te gaan wandelen in Stanley Park. Degene die hier geweest zijn weten dat Stanley Park een mooi, groot park is, tussen de stad en de zee in. Helaas ziet het er nu een beetje zielig uit. 15 December heeft hier een enorme storm gewoed en heeft aardig wat verwoesting veroorzaakt in het park. Heel veel bomen zijn als luciferhoutjes omgeknakt of met wortel en al uit de grond getrokken. Ik heb het niet over kleine, jonge boompjes, het zijn grote, oude woudreuzen. Heel veel wandel en fietspaden zijn voor het publiek afgesloten omdat overal takken en boomstammen liggen.

trees stanley park

tree stanley park

Gelukkig is het uitzicht vanaf het park op de Georgia Straight nog steeds erg mooi. Er lagen wel heel veel vrachtschepen in de baai.

view from stanley park

Sierra Club Film festival

Posted by: Linda | January 24, 2007, 10:47 am

posterfilmfest

Sierra Club Film festival

Posted by: Linda | 10:46 am

posterfilmfest

Vrienden en filmpjes

Posted by: Linda | January 15, 2007, 2:45 am

Het was afgelopen zaterdag erg gezellig bij Richard en Wendy in Maasdijk. Iedere keer wordt het huis mooier en begint het op een echt huis te lijken. In de keuken kan gekookt worden en in de huiskamer kunnen we op de bank zitten.

maasdijk
Dirk, Richard, Jacco, Wendy en Carolien

Janneke, Maurits, David en Judith waren later ook van de partij. Lisette en Claire waren de grote afwezigen natuurlijk. (Claire, we hebben speciaal zoute stokjes voor jou gehaald…)

kippen2
Maar ik vond de kippen ook erg leuk!

eitjes
En de eitjes zijn alweer gelegd

Gisterenavond hebben we de oude filmpjes uit m’n jeugd opgezocht en bekeken. Heel veel goede herinneringen kwamen terug en hilarische momenten.

film1
M’n vader achter de projector met de gastvrouw Linda

film2
Carola en mama waren er ook bij

Pictures

Posted by: Linda | January 14, 2007, 3:24 am

Leiden, a lovely city
Leiden_1

leiden_3

Kunst
Dutch art…

Esther_en_Marleen
Esther and Marleen

anneleen
Marleen with daughter Anneleen

katten
Lots of cats at my mother’s house

Next Page »