Linda's Canadian Adventure

Expecting!

Posted by: Linda | August 6, 2009, 7:18 pm

To everyone who didn’t know yet: Yes, Mike and I are expecting a baby! Most people have know for awhile, but I had to do an official announcement. I am 19 weeks today so almost halfway! To answer some questions:
1. Yes, it was planned and wanted
2. No, we are not getting married, we’ll get to that some day
3. No, we don’t care what it will be and we like to keep it as a surprise
4. The due date is: December 31st! Have the champagne ready!
5. We are thinking about names, but for now we call it: B

In the first 3 months I was very nauseous and tired. It has improved a lot, but my new bedtime is 10pm. I always thought I could prepare for this for 9 months, but so much has changed already. My body has changed entirely, it completely out of wack. My eating patern is completely different, I feel different and I suddenly smell a lot. Of course it is all worth it and I feel privileged to be able to have a child.

We went for an ultrasound today and here’s the result. I don’t know anything yet about the health of development of the baby, we will discuss that with my ob/gyn next week.

B4
B’s first picture. He/she didn’t want to lie still so a perfect profile picture was not possible, but you can clearly see the head and the spine. Our baby already has a mind of its own and we like it!

B5
B is waving! On the left an arm, on the right a hand.

In blijde verwachting!

Posted by: Linda | 7:08 pm

Voor iedereen die het nog niet wist: Ja inderdaad, Mike en ik zijn in blijde verwachting! Heel veel mensen weten het al lang, maar ik moest toch een officiele mededeling doen. Vandaag ben ik 19 weken dus al bijna op de helft! Om direct een paar vragen te beantwoorden:
1. Ja, het was gepland en gewenst.
2. Nee, we gaan niet trouwen, dat komt ooit nog wel.
3. Nee, het maakt me niet uit wat het wordt en ik hou het graag als verassing.
4. De datum dat ik ben uitgerekend is: 31 December! Zet de champagne vast klaar.
5. Over namen denken we nog na, maar voorlopig heet het: B

De eerste 3 maanden ben ik erg misselijk geweest en erg moe. Dat gaat nu gelukkig stukken beter al is m’n nieuwe bedtijd wel 22:00 uur geworden. Ik dacht dat ik me 9 maanden kon voorbereiden op een baby, maar het lijkt of er al heel veel verandert is. M’n lichaam is totaal verandert, het is helemaal van slag. M’n eetpatroon is totaal anders, ik voel me anders en ik ruik ineens van alles. Natuurlijk heb ik dit er graag voor over en ik voel me bevoorecht dat ik een kind op de wereld mag zetten.

Vandaag hebben we de eerste echo gemaakt en ziehier het resultaat. Ik weet nog niet zeker of alles goed zit en erop en eraan, volgende week gaan we dat met m’n arts bespreken.

B4
De eerste foto van B. Hij/zij wilde niet stilliggen dus een mooi profiel plaatje was niet echt mogelijk, maar je kan het hoofdje en de ruggegraat duidelijk zien. Hij/zij heeft nu al een eigen mening, goed zo!

B5
B zwaait!! Links een armpje, rechts een handje.

Voor meer details: stuur een email naar: l_bakker@hotmail.com, ik stuur een wekelijkse update met buikfoto’s en smeuige details naar iedereen die geintereseerd is.