Linda's Canadian Adventure

Alex is 6 maanden oud!

Posted by: Linda | June 27, 2010, 10:31 pm

6 maanden is het startschot voor vast voedsel. Waar mee te beginnen is vooral cultureel bepaalt en hier is dat vaak rijstpap (rice cereal). Het moet toch heel apart zijn om voor het eerst vast voedsel te proeven en doorslikken, jammer dat we ons dat niet meer kunnen herinneren. We hebben het de hele week geprobeerd, elke dag een paar hapjes, maar het ging er niet echt in. Alex trekt een raar gezicht en kauwt op de lepel, want dat is wel lekker.

Gisteren heeft hij voor het eerst wortel geprobeerd en dat ging veel beter, zie het volgende filmpje.

Volgens de boekjes kan je het beste een paar dagen hetzelfde geven. Als er problemen of allergieen zijn weet je dus waar het door komt. Kinderen moeten ook wennen aan elke nieuwe smaak. Over een paar dagen gaan we dus weer iets anders proberen. Ik wil graag z’n eten zelf maken en zo min mogelijk gebruik maken van potjes. Het is erg makkelijk, 1 wortel is genoeg voor 3 dagen! Ik kook toch ook verse groenten voor mezelf dus waarom niet voor Alex?

Alex is on the move…

Posted by: Linda | June 20, 2010, 9:37 am

Alex beweegt zich voort…

Posted by: Linda | 9:36 am

The Daily Routine

Posted by: Linda | June 2, 2010, 10:33 pm

Every night I’m amazed that Alex goes to sleep without much trouble. He gets tired around 8:30pm, I put on his sleeping bag, I read him a story and I put him in his crib. He seems very awake, but I give him a kiss, wish him goodnight and leave the room. Sometimes I hear a little cry, but mostly it’s just a deep sigh and nothing. Last night he slept from 8:30pm until 7am, after something to eat he slept again until 10am. And I sleep in as well, I’ve never been so well rested! I have to knock on wood because it could change any day.

Alex is a morning person like me when we’re up. I put him on his play mat with a lot of toys and he can play for hours. I can have breakfast, make coffee and check email. After two hours he gets tired again and he’s ready for a nap. He’s not a good napper, he rubs his eyes and yawns, but in bed he cries. Sometimes he falls asleep after 5 minuten, sometimes not. Sometimes he sleeps for 5 minutes, sometimes an hour. We try to get out in the afternoon with the stroller or baby carrier. He is looking around with interest now and seems to like trees a lot. He likes the mall as well, the bright lights and lots of colours in the stores. I meet with a ‘mommy & baby’ group once in awhile and usually we go for a walk. Some kids can only go for an hour, but Alex is fine with everything as long as he gets food on time.

The only thing he doesn’t like is the car. He sits in a rear-facing car seat so he can’t see me. When we have to stop a lot for traffic lights he will protest. We found a solution: singing! He loves it when I sing to him and he shuts up immediately. I have some Dutch and some English songs on my repertoire. Once a week we go to an elementary school that organizes an hour of songs and rhymes for kids 0-3 years. I can sing ‘twinkle twinkle little star’ in both languages now.

When I’m making dinner he can sit in his Bimbo seat, this is for babies that can’t sit up yet. During dinner he sits close by and is very interested in mommy eating. He only gets breastmilk, in a few weeks we’ll start with solid food. He comes with us to restaurants as well and sits on our lap. Mike and I take turns so we both can eat. Alex is fine with it and if he gets tired he’ll just fall asleep.

Conclusion: I have a wonderful kid! I know, I’m bias, but I can’t complain. I am more than just a mother so I have to get out without the baby as well. I dance Flamenco and love it, it’s difficult and different so very challenging. I have started to volunteer again at the Wildlife Rescue as well. I transport injured animals and once a week I work 4 hours at the care centre. I love it and and I get to talk to my coworkers again.

Mike is away a lot at the moment, he plays bass in the musical Godspell. He always wanted to do theatre and got the opportunity now. Besides the religious theme he loves doing it. He’s doing 6 shows a week for 5 weeks. I feel like a single mom!

I just voted for the Dutch parlement elections. My vote doesn’t go to the PVV!

De dagelijkse routine

Posted by: Linda | 10:11 pm

Elke avond sta ik er weer versteld van dat Alex gewoon zonder problemen gaat slapen. Rond half 9 wordt hij onrustig en dat betekent dat hij wil gaan slapen. We trekken z’n slaapzak aan, lezen een verhaaltje en ik leg hem in bed. Hij lijkt klaarwakker, maar ik geeft hem een zoen, zeg welterusten en ga de kamer uit. Soms hoor ik een klein knerpje, maar vaak alleen een diepe zucht en daarna niets meer. Afgelopen nacht heeft hij van half 9 tot 7 uur ‘s morgens geslapen, na gegeten te hebben sliep hij weer door tot 10 uur. En ik slaap dus ook lekker uit, ik ben nog nooit zo uitgerust geweest! Ik klop dit natuurlijk af want het kan ieder moment veranderen.

Als we eenmaal zijn opgestaan is Alex net als ik een echt ochtendmens. Ik leg hem op z’n speelkleed met allerlei speeltjes en hij is uren zoet. Ik kan lekker ontbijten, koffie zetten en email checken. Na twee uur wordt hij weer moe en gaat hij een dutje doen. Dutjes doen gaat wat minder goed, hij wrijft in z’n ogen en gaapt, maar als hij in bed ligt zet hij het op een krijsen. Soms valt hij in slaap na 5 minuten, soms niet, soms slaapt hij 5 minuten, soms een uur. ‘s middags proberen we erop uit te gaan met de kinderwagen of in de draagzak op m’n buik. Hij kijkt nu heel geinteresseerd om zich heen en lijkt bomen erg mooi te vinden. Hij vind het winkelcentrum ook erg leuk, de felle lichten en verschillende kleuren in de winkels spreken hem wel aan. Af en toe spreek ik af met een ‘mommy & baby’ groep en meestal gaan we dan wandelen. Sommige kinderen houden dat maar een uur uit, maar Alex vind het allemaal best, als hij maar op tijd eten krijgt.

Het enige dat hij niet zo leuk vind is de auto. Babies moeten op de achterbank met het gezicht naar achteren gericht tot ze een jaar oud zijn, dus hij kan mij niet zien. Als we te vaak stilstaan voor een stoplicht wordt vanaf de achterbank geprotesteerd. Daar hebben we iets op gevonden: zingen! Hij vind het geweldig als ik voor hem zing en hij is dan ook meteen stil. Ik heb een paar Nederlandse liedjes op m’n repertoire en een aantal Engelse. Eens in de week gaan we naar een basisschool die een zinguurtje voor kinderen 0-3 jaar organiseert. Zo leer ik dus de Engelse versie van Vader Jacob en Kortjakje.

Tijdens het eten koken zit hij tegenwoordig in z’n Bimbo stoel, dat is speciaal voor babies die nog niet kunnen zitten. Tijdens het eten zit hij ook in de buurt van ons en hij vind het razend interessant wat mama allemaal in haar mond stopt. Hij stopt namelijk ook van alles in z’n mond, behalve voedsel. Hij krijgt nog steeds alleen borstvoeding, over een paar weken gaan we met vast voedsel beginnen. Hij gaat ook graag mee naar een restaurant en zit meestal op schoot, Mike en ik wisselen het af zodat we allebei kunnen eten. Ook dit vind hij allemaal prima en als het teveel wordt valt hij vanzelf in slaap.

Al met al: een geweldig kind! Ik begrijp dat ik bevooroordeeld ben, maar ik heb absoluut niet te klagen. Natuurlijk ben ik wel meer dan alleen een moeder dus ik moet af en toe eruit zonder de baby. Ik dans tegenwoordig Flamenco en dat is onwijs gaaf, heel moeilijk en anders dan ik gewend ben dus absoluut een uitdaging want ik kan het niet uitstaan dat ik weer een beginner ben! Ook ben ik begonnen met vrijwilligerswerk bij de Wildlife Rescue. Soms pik ik gewonde dieren op her en der in de regio en eens in de week werk ik 4 uur met de dieren. Ik vind het weer heerlijk om te doen en om m;n collega’s weer te zien en spreken.

Mike is een beetje afwezig op het moment want hij speelt basgitaar in de musical ‘Godspell’. Hij wilde altijd al een keer theater doen en nu kreeg hij de kans. Afgezien van het religieuze thema vind hij het erg leuk om te doen. Hij doet op dit moment 6 voorstellingen per week, 5 weken lang. Ik voel me een beetje een alleenstaande moeder! Gisterenavond ben ik gaan kijken, het is een bizarre musical, ze hebben het evangelie van Mattheus verwoven met een Amerikaanse tv show uit de jaren 70.

Ik heb trouwens zojuist m’n stem uitgebracht voor de tweede kamer verkiezingen! Heel ouderwets een vakje rood maken en opsturen naar de ambassade in Ottawa. In ieder geval een stem niet naar de PVV!