Linda's Canadian Adventure

Een nieuwe geldinzamelingsactie en jij kunt meehelpen!

Posted by: Linda | August 26, 2011, 8:35 pm

Via Facebook kan je stemmen op de Wildlife Rescue Association waar ik werk. Een vitaminen fabrikant (Jamieson) geeft 100.000 dollar weg aan 5 verschillende dierenopvangcentra. Natuurlijk willen wij een goed deel daarvan binnenhalen. Stem dus elke dag via: www.facebook.com/jamiesonvitamins en ga naar: Call for the Wild!

De actie loopt tot 16 September